Fundacja prowadzi działalność charytatywną i społeczną

Fundacja „Lepsza jakość życia” wspiera rozwój społeczno-gospodarczy poprzez
upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy oraz podnoszeniu świadomości społecznej.

 Misją Fundacji jest inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi inteligentnych systemów podnoszących jakość życia społeczeństwu.

Głównymi celami Fundacji są:

 • rozwój sektora Klastra Technologicznego
 • wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji społeczeństwa z uwzględnieniem innowacji społecznych.
 • zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
 • wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności.
 • wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej.
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • rozwój technologii teleinformatycznych.
 • rozwój oprogramowania.
 • inteligentna specjalizacja w obszarze sektora IT i sektora rolno-spożywczego

  Do zadań Fundacji w szczególności należy:

  • działania na rzecz inicjatyw klastrowych,
  • tworzenie, rozwijanie i koordynacja platform technologiczno-organizacyjnych
  • służących wspieraniu innowacyjności, przedsiębiorczości i interdyscyplinarnej
  • współpracy sektorów IT i rolno-spożywczego,
  • tworzenie, rozwijanie i koordynacja platform i narzędzi informatycznych służących
  • promocji, wymianie informacji, pomysłów i idei oraz komunikacji, dedykowanych dla społeczeństwa,
  • wspieranie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych
  • z obszaru sektora IT i sektora rolno-spożywczego poprzez doradztwo, szkolenia oraz inne formy wsparcia specjalistycznego,
  • informowanie i edukowanie w obszarze rozwoju technologicznego i innowacji społeczeństwa,
  • wspieranie rozwoju rynku pracy w obszarze rozwoju innowacji i innowacyjności,
  • komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • współpraca z władzami publicznymi, w szczególności z podmiotami samorządowymi w zakresie planowania i realizacji dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i innowacyjności na wszystkich szczeblach państwa,
  • wdrażanie i promowanie skutecznych rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości
  • życia mieszkańców, które mogą stanowić czynnik zapobiegający odpływowi
  • wykwalifikowanych kadr.

  Zebraliśmy sto pięćdziesiąt tysięcy złotych

  Dzięki poprzedniej edycji Balu Charytatywnego zebraliśmy 150 000 zł. Hojność uczestników oraz transparentność organizatorów (żadne koszty organizacyjne nie były pokryte z wpłat uczestników) przełożyły się na wielkie dzieło, które będzie służyło wszystkim dzieciom. Gabinet lekarski, gabinet usg, sala obserwacyjna – to między innymi te pomieszczenia znajdą się w nowym SOR dziecięcym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ